Tag Archives: Carlos Alberto

Bongdawap_Carlos Alberto Người Hùng Ghi Bàn World Cup 1970

Carlos Alberto sinh năm 1944 và mất vào năm 2016 (72 tuổi). Cầu thủ này [...]