Tag Archives: Gunter Netzer

Bongdawap_Gunter Netzer – “Gã Khổng Lồ” Của Bóng Đá Đức

Gunter Netzer từ lâu đã trở thành biểu tượng của làng túc cầu Đức. Với [...]