Tag Archives: Matthias Sindelar

Bongdawap_Matthias Sindelar – Chân Sút Tài Hoa Bậc Nhất Của Áo

Matthias Sindelar là một trong những huyền thoại của làng túc cầu Áo nhiều thập [...]