Tag Archives: Ruud Gullit

Bongdawap_Ruud Gullit – “Đóa Tulip Đen” Làng Túc Cầu Hà Lan 

Ruud Gullit là một trong những chân sút huyền thoại của làng túc cầu Hà [...]