Tag Archives: Karina Ferro

Bongdawap_Karina Ferro – Người Tình Mặn Nồng Của CR7

Karina Ferro là một trong số những người đẹp từng mặn nồng với Cristiano Ronaldo. [...]